Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Hulp bij stressklachten en burn-out door het werk

Stressklachten

 • Voelt u zich moe en gespannen tegelijk?
 • Heeft u het gevoel geen controle te hebben?
 • Heeft u een slechte concentratie en vergeet u ineens van alles?
 • Heeft u  slaapproblemen, of soms sombere of angstige gevoelens?
 • Bent u vaak prikkelbaar?
 • Wilt u het liefst dat iedereen u met rust laat?
 • Kost het u steeds meer inspanning om dezelfde taken te blijven verrichten?

Dit zijn allemaal stressklachten, die ernstig worden als ze lang aanhouden. 

 

De klachten bij overspanning en burnout ontstaan meestal niet van de ene dag op de andere. Zij zijn het resultaat van een langdurig proces van chronische overbelasting, met een mentale en fysieke uitputting tot gevolg. Er is sprake van roofbouw.
Uiteindelijk kan iemand afknappen, we spreken dan van een burnout.

Vaak is er sprake van een stapeling van problemen vanuit werk en/of privé, met gebrek aan mogelijkheden om iets anders aan te pakken.

 

Voor herstel blijkt meer nodig te zijn dan rust houden. Herstel is het resultaat van zowel rust en genezing, als weer greep krijgen op de situatie.

Het is dan ook zinvol om hulp te zoeken. Hoe eerder u ingrijpt, des te sneller u weer kunt herstellen.

 

Hulp

Een traject bij stressklachten en burnout

 • is kortdurend; zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
 • bevat overdracht van psychologische kennis over stress en ontspanning, afspraken over leefregels, vaardigheidstraining gericht op zelfmanagement en bespreking van gedragspatronen die het functioneren betreffen.
 • geeft aandacht aan vergroting van fysieke en psychische draagkracht
 • gericht op een goed opgebouwde re-integratie in het werk en preventie van terugval.

 

In het traject wordt meestal samengewerkt met de leidinggevende (in de vorm van een driegesprek), zo nodig afgestemd met de bedrijfsarts en/of doorverwezen naar andere disciplines voor begeleiding bij versterking van de fysieke conditie.

 

De begeleiding is gericht op herstel en re-integratie, inzicht in eigen wensen en gedrag, op oplossingen in het hier en nu. 


Start van een begeleidingstraject:

Ik heb zeker drie jaar op mijn tenen gelopen in mijn werk, ik stel hele hoge eisen aan mezelf en anderen en ben nu totaal uitgeput. Er moet iets veranderen. Ik wil weer grip krijgen.

Een resultaat:

Ik herken mijn grenzen sneller. Ik stop eerder met de verwachtingen van anderen naleven en laat zien wat ik leuk en belangrijk vind. Ik ben sterker en zelfbewuster geworden, daar geniet ik enorm van.
tbv stress