Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Expertise

Na afronding van een studie psychologie (1981, Universiteit Utrecht) werkte Liesbeth Niessen als docent, projectleider en trainer bij verschillende Hbo-opleidingen, als senior trainer/adviseur voor personeel van universiteiten, hoger onderwijs en gezondheidszorg op het gebied van organisatie- en managementontwikkeling.
Ook heeft zij enige jaren leiding gegeven aan een team van professionals.

In 1999 heeft zij zich zelfstandig gevestigd met Competence Coaching.

Sinds 2014 is zij ook een dag per week werkzaam als praktijkondersteuner huisarts, POH-GGZ. 

 

Kernthema:

verzuim vanwege psychische klachten, vastlopen in je werk of loopbaan, en de positieve tegenhanger: vitaliteit en werk.

 

Na haar studie heeft zij nog een aantal opleidingen gevolgd:

  • Post HBO leergang management
  • SIOO-opleiding organisatie-adviseur
  • Coachingsopleiding bij de School voor Coaching
  • Mediation
  • Diagnostiek en behandeling van het chronisch stress syndroom bij het CSR centrum.
  • Rationeel emotieve therapie
  • Oplossingsgerichte gesprekstechniek
  • Schemagerichte therapie

 

Opdrachten komen uit allerlei organisaties, zoals onderwijsorganisaties (Hbo, universiteit), welzijns- en gezondheidszorg, IT/telecom bedrijven, bouw, overheden, Justitie, zakelijke dienstverlening, organisatie-adviesbureau's; daarnaast trajecten voor particulieren uit allerlei sectoren.

Zij werkt mee aan publicaties op het gebied van arbeidspsychologie en deed een inventariserend onderzoek naar de percepties en ervaringen van 45 plus professionals in de tweede helft van hun loopbaan.

 

Publicaties:

Happy few - Hoog geschoolde kenniswerkers weten van geen ophouden. Personeelbeleid, blad van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (SDU uitgevers), jaargang 46, nr. 6 - oktober 2010

De psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP - Interventies op individueel, team- en organisatieniveau

Productbeschrijving voor werkgevers en andere ge nteresseerden. Uitgave van NIP, februari 2011

 

Boekbewerkingen: Nederlandse bewerking van

J. Arnold e.a. (2010) Psychologie van Arbeid en Organisatie. Mensen en hun werk. 4e editie - (Pearson Education)

Ph. Zimbardo e.a. (2011 ) - Psychologie - de Essentie - 2e editie (Pearson Education)

 

Liesbeth Niessen (1955) is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze loopt hard, zingt in een kamerkoor en leest graag en veel boeken.

l n