Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Leidinggeven

Leiding geven betekent onder meer:

  • een visie ontwikkelen én uitdragen waar het met de organisatie(afdeling) heen moet
  • overzicht hebben over de kracht en de zwaktes van de organisatie en wat er gebeurt in de omgeving
  • resultaten definiëren; plannen en organiseren
  • het team coachen
  • de individuele medewerkers coachen
  • veranderingsprocessen begeleiden.

 

Hoe geef je leiding aan professionals? Wat doe je als je ervaart dat je vast loopt?

Het is niet meer dan logisch dat u als leidinggevende, vooral in de eerste jaren, veel vragen zult hebben. Vaak vragen over de effectiviteit van uw eigen functioneren.

Het is prettig en zinvol tijd en ruimte te nemen om daar met iemand van buiten de organisatie over te praten.

 

Het coachingstraject gaat in op uw vragen en competenties in het leidinggeven;  gerelateerd aan uw organisatie-context.

 


Start van een coachingstraject:

Ik geef sinds kort leiding aan een afdeling, maar is het nu wel iets voor mij? Ik vind het aansturen van sommige professionals moeilijk en lastig; mijn baas gelooft in mij, maar ík weet niet goed wat mijn sterke punten en valkuilen zijn.

Een resultaat:

ik ben gegroeid als leidinggevende; ben me bewust van mijn valkuil om te snel zelf met oplossingen te komen, kan meer coachen.
beeldjes2