Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Loopbaancoaching

Hoe kan je werken met resultaat en met plezier, en voldoening in je werk houden, nu en in de toekomst?

Veel mensen zijn – gedwongen of vrijwillig – bezig met hun loopbaan. Zij willen een nieuwe stap zetten. Soms gaat het om een echte heroriëntatie na jaren in een bepaalde richting.

De meeste mensen zitten met allerlei vragen: waar ben ik goed in; waar kom ik goed tot mijn recht; welke lessen leer ik uit het (werk)verleden; wat zijn voor mij belangrijke inspiratiebronnen? En als ik iets heel anders wil, hoe pak ik dat aan?

 

Een loopbaantraject kan ook volgen op de begeleiding bij een periode van overspannenheid of ziekte. 

 

Niet iedereen heeft dezelfde ondersteuning nodig. Vandaar dat ik in mijn begeleiding accenten leg daar waar die gewenst zijn.  Ik begeleid regelmatig mensen die overwegen of ze niet iets heel anders moeten gaan doen. Maar wat en hoe?

 

Fasen

Loopbaancoaching bestaat uit coaching bij één of meer van de volgende fasen of stappen:

  • verwerking van de verandering b.v. bij onvrijwillig vertrek
  • analyse van kwaliteiten en beperkingen; hoogte- en dieptepunten in de loopbaan
  • bespreking persoonlijkheidsvragenlijst 
  • richting(en) bepalen
  • arbeidsmarktanalyse
  • netwerken; verkennende gesprekken
  • mondelinge en schriftelijke presentatie
  • baankeuze; dilemma’s; onderhandelen
  • begeleiding tijdens startperiode

 

In een intakegesprek stellen we vast welke stappen zeker accent moeten krijgen.
Ter ondersteuning ontvangt u oefeningen en informatie.

 

Na de loopbaancoaching weet u wat u wilt met uw werk en heeft u zelfvertrouwen bij de realisatie.  

 

 


Start van een coachingstraject:

Ik werkte in het bedrijfsleven, ik wil iets totaal anders gaan doen, maar wat past bij mij; hoe pak ik dat aan?

Een resultaat:

Ik kan mijn ervaring op waarde schatten en prima inzetten bij iets nieuws; ik kan onder woorden brengen wat ik wil en mezelf blijven tijdens een sollicitatiegesprek.

Start van een coachingstraject:

Ik ben ernstig ziek geweest en vind nu andere dingen belangrijk in het leven en het werk. Tegelijk voel ik me nog kwetsbaar. Hoe ga ik verder?

Een resultaat:

Na een overgangsperiode heb ik de stap genomen en ben voor mezelf begonnen. Dat geeft enorme voldoening.
loopbaancoaching