Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Psycholoog Arbeid & Gezondheid

Mijn specialisme is psychologie van Arbeid en Gezondheid (A&G). 

A&G ligt op het snijvlak van klinische en organisatiepsychologie. Een psycholoog A&G is expert bij werkgerelateerde psychische klachten, burnout en re-integratie. De A&G-er gaat in op de betekenis van werk voor mensen, heeft kennis van organisatieprocessen én is onderlegd als psycholoog-hulpverlener. De context van het werk is cruciaal.

 

Als psycholoog Arbeid en Gezondheid richt ik mij op het vergroten van:

  • het plezier in het werk en de motivatie
  • de individuele kwaliteiten en creativiteit
  • de effectiviteit en de duurzaamheid of binding van medewerkers

door interventies bij (dreigend) uitval, preventie van uitval en ontwikkelingsgerichte trajecten.

 

Uit onderzoek blijkt dat werk een belangrijke factor is voor het welzijn van mensen. Mensen die te kampen hebben met psychische problemen op of vanwege het werk hebben baat bij interventies waarbij het functioneren op het werk nadrukkelijk betrokken wordt en bij interventies gericht op participatie en geleidelijke terugkeer.

 

Wilt u meer weten over de psycholoog Arbeid en Gezondheid, dan kunt u bij het NIP (www.psynip.nl) een brochure bestellen. 

 

Kosten

  • U kunt het traject zelf betalen of uw werkgever vragen geheel of gedeeltelijk mee te betalen.
  • Enkele verzekeringsmaatschappijen bieden een gedeeltelijke vergoeding op restitutiebasis voor individuele zorg door de psycholoog NIP en/of de psycholoog A&G NIP. Kijk in uw zorgpolis.
  • En ...door de snelle en effectieve arbeidsgerelateerde aanpak bent u eerder weer aan het werk en heeft uw werkgever een kostenbesparing.
beeldjes3