Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Inspiratie, tips en literatuur

Inspiratie:

In mijn werk heeft het oplossingsgerichte werken mij zeer geinspireerd. Iedereen die daar meer over wil lezen kan in ieder geval beginnen met Peter de Jong & Insoo Kim Berg (2004) De kracht van oplossingen - handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie (uitgeverij Harcourt)

Oplossingsgericht betekent:

> geloof in de kracht van de cliënt

> aandacht voor gewenste oplossingen

> als iets werkt, doe er meer van; als iets niet werkt, stop en doe iets anders.

Oplossingsgericht werken betekent op zoek gaan naar wensen en mogelijkheden en gebruik maken van creativiteit en eigen hulpbronnen.

 

Daarnaast werk ik veel met inzichten uit de schematherapie. Schematherapie gaat over bewustwording van (chronisch belemmerende) denk- en gedragspatronen en kan helpen bij het verbeteren van het functioneren. Een bruikbaar boek is van H. van Genderen, G.Jacob en L. Seebauer (2012) Patronen doorbreken (uitgeverij Nieuwezijds).

 

Tips voor mensen met stressklachten:

> neem je klachten serieus; hoe langer je doorgaat, des te langer het zal duren om weer te herstellen

> neem vaak een korte pauze; lang doorgaan levert geen beter werk op

> doe één ding tegelijk

> zorg voor beweging, gezonde voeding en ontspanning; als je niet meer kunt ontspannen, zoek dan hulp.

 

Tips voor werkgevers:

Heeft u te kampen met ziekteverzuim vanwege psychische klachten? Uit onderzoek blijkt dat werkgerelateerde begeleiding van deze werknemers uw schadelast in belangrijke mate beperkt. Werknemers die begeleiding krijgen waarbij hun functioneren op het werk als belangrijke focus vanaf het begin wordt meegenomen, beginnen gemiddeld 12 dagen eerder partiëel te re-integreren en zijn 2 maanden sneller weer volledig aan het werk dan werknemers die een 'gewone' therapie ondergaan (zie Lagerveld, Blonk e.a., TNO en Schaufeli, Univ. Utrecht, 2012). Daarom is de werkgerelateerde aanpak van een psycholoog Arbeid en Gezondheid zinvol en kostenbesparend.

 

Tips voor mensen die van lezen houden (lezen is ontspannend!):

Beste laatst gelezen boeken

(fictie)

Selma - Carolijn Visser

Het smelt - Lize Spit

Oorlog en Terpentijn - Stefan Hertmans

Meester Mitrailette - Jan Vantoortelboom

en weer herlezen:

Over het water - H.M. van den Brink

Shosha - Isaac B. Singer 

De Wand - Marlen Haushofer

 

Boekenkast