Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Mogelijkheden werkgevers

Voor een individuele werknemer maak ik een offerte die naar de werkgever gaat.

Bij meerdere opdrachten voor middelgrote en grote werkgevers werk ik samen met twee zelfstandige collega -bedrijfspsychologen - in Kringpsychologen. Dit doen wij om continuïteit te kunnen bieden en elkaar scherp te houden. Voor meer informatie over Kringpsychologen kunt u de website bekijken: www.kringpsychologen.nl

Wij werken met u aan terugdringen van verzuim en het vergroten van de vitaliteit van uw medewerkers.

 

Hulp aan individuele werknemers bij ziekteverzuim vanwege psychische klachten

Doel is re-integratie zonder terugval. Vooraf, tussentijds en aan het einde van het traject stem ik af met de leidinggevende, de bedrijfsarts of andere betrokkenen. Uiteraard wordt de vertrouwelijkheid van de gesprekken gewaarborgd.

Voor toelichting op de aanpak: zie onder het kopje stressklachten.

Spreekuur houden in uw organisatie of participatie in het sociaal medisch team behoort tot de mogelijkheden, alsmede een organisatiebrede terugkoppeling over verzuim vanwege psychische klachten.

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Naast curatieve begeleiding kunnen organisaties werken aan het inzetbaar houden van hun medewerkers. Wat zinvol is wordt samen met de organisatie uitgewerkt in een samenhangend en gedragen plan van aanpak.

U kunt daarbij denken aan het invullen van vragenlijsten door groepen medewerkers, voorlichting, workshops, opzetten van activiteiten om de vitaliteit te vergroten, jobcrafting, etc. Op verzoek kunt u meer informatie ontvangen. Zie ook www.kringpsychologen.nl

 

Trainingen

Competence Coaching verzorgt maatwerktrainingen en workshops op het gebied van

  • coaching
  • oplossingsgericht werken
  • professionele gespreksvaardigheden
  • herkennen van stressoren op het werk en stresspreventie
  • bevlogenheid en vitaliteit in het werk, 

afgestemd op uw organisatie.

 

Begeleide intervisie of groepssupervisie

Begeleiding van intervisiegroepen (4-6 deelnemers); werknemers kunnen kennis en praktijkervaringen met elkaar delen en gemeenschappelijke vraagstukken bespreken. In de begeleide intervisie wordt een methodiek gekozen en eigen gemaakt. Na vier of vijf begeleide intervisiebijeenkomsten gaat de groep zelfstandig verder.

Ook zinnig voor intervisiegroepen die verder willen gaan dan het uitwisselen van tips en hun methode bij intervisie of collegiale consultatie willen verdiepen.

 

TIP

Heeft u te kampen met ziekteverzuim vanwege psychische klachten? Uit onderzoek blijkt dat werkgerelateerde begeleiding van deze werknemers uw schadelast in belangrijke mate beperkt. Werknemers die begeleiding krijgen waarbij hun functioneren op het werk als belangrijke focus vanaf het begin wordt meegenomen, beginnen gemiddeld twaalf dagen eerder partiëel te re-integreren en zijn twee maanden sneller weer volledig aan het werk dan werknemers die een 'gewone' therapie ondergaan (zie Lagerveld, Blonk e.a., TNO en Schaufeli, Univ. Utrecht, 2012). Daarom is de werkgerelateerde aanpak van een psycholoog Arbeid en Gezondheid zinvol.

Wacht niet te lang met het inschakelen van ondersteuning. Ook daarmee kan winst geboekt worden.


Voorbeelden van opdrachten voor teams of in groepsverband:

  • Workshop over het signaleren van stress bij medewerkers en coachen door leidinggevenden
  • Training coachingsvaardigheden voor leidinggevenden 
  • Training gespreksvaardigheden voor professionals in de gezondheidszorg
  • Onderzoek en plan van aanpak bij een teamconflict