Competence Coaching - coaching bij arbeidsgerelateerde vragen

Mogelijkheden werkgevers

Voor een individuele werknemer maak ik een offerte die voor afstemming en goedkeuring naar de werkgever gaat.

 

Hulp aan individuele werknemers bij ziekteverzuim vanwege psychische klachten

Doel is re-integratie zonder terugval. Vooraf, tussentijds en aan het einde van het traject stem ik af met de leidinggevende, de bedrijfsarts of andere betrokkenen. Uiteraard wordt de vertrouwelijkheid van de gesprekken gewaarborgd.

Voor toelichting op de aanpak: zie onder het kopje stressklachten.

 

TIP

Heeft u te kampen met ziekteverzuim vanwege psychische klachten? Uit onderzoek blijkt dat werkgerelateerde begeleiding van deze werknemers uw schadelast in belangrijke mate beperkt. Werknemers die begeleiding krijgen waarbij hun functioneren op het werk als belangrijke focus vanaf het begin wordt meegenomen, beginnen gemiddeld twaalf dagen eerder partiëel te re-integreren en zijn twee maanden sneller weer volledig aan het werk dan werknemers die een 'gewone' therapie ondergaan (zie Lagerveld, Blonk e.a., TNO en Schaufeli, Univ. Utrecht, 2012). Daarom is de werkgerelateerde aanpak van een psycholoog Arbeid en Gezondheid zinvol.

Wacht niet te lang met het inschakelen van ondersteuning. Ook daarmee kan winst geboekt worden.


Voorbeelden van opdrachten voor teams of in groepsverband:

  • Workshop over het signaleren van stress bij medewerkers en coachen door leidinggevenden
  • Training coachingsvaardigheden voor leidinggevenden 
  • Training gespreksvaardigheden voor professionals in de gezondheidszorg
  • Onderzoek en plan van aanpak bij een teamconflict